Od 2006r oferujemy klientom usługi i serwis w zakresie uzdatniania.

Automatyczne stacje uzdatniania wody surowej

Powszechnie dostępna w sieciach wodociągowych lub pobierana ze studni woda bardzo często zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: blaszki rdzy, piasek, muł oraz zanieczyszczenia i zawiesiny organiczne lub nieorganiczne, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na smak, zapach, barwę, mętność, odczyn, twardość i inne parametry fizykochemiczne wody.

Przed zakupem określonego urządzenia do uzdatniania wody powinno się poznać jej właściwości fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. Jeśli woda pobierana jest z wodociągu, wtedy analizę może udostępnić terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (sanepid). Natomiast jeśli woda jest ze studni, badania można wykonać w stacji sanepidu.

odżelaziaczo-odmanganiacze – usuwają żelazo, mangan, siarkowodór oraz dodatkowo zmniejszają zabarwienie i mętność wody. Aby proces przebiegał odpowiednio woda przed filtracją musi być napowietrzona, dlatego mają one wbudowaną specjalną dyszę. Filtry te montowane są za filtrami mechanicznymi, ale przed zmiękczaczami,

zmiękczacze – usuwają jony wapnia i magnezu (powodujące twardość wody) i zastępują je jonami sodu. Montuje się je po filtrze mechanicznym i odżelaziaczu,

sterylizatory – niszczą bakterie i wirusy poprzez emitowanie ze specjalnych lamp promieniowania ultrafioletowego (UV).

WYCENA ORAZ DOBÓR STACJI UZDATNIANIA WODY JEST BEZPŁATNY.

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

OFERUJEMY WYMIANĘ ZŁÓŻ W AUTOMATYCZNYCH STACJACH UZDATNIANIA WODY, ORAZ ŻWIRU W ZBIORNIKACH FILTRACYJNYCH

PROSIMY PRZESŁAĆ NA E-MAILA WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I ORGANOLEPTYCZNYCH WODY, KTÓRE MOŻNA UZYSKA PODCZAS BADAŃ WYKONYWANYCH M.IN. PRZEZ SANEPID (W FORMIE SKANU DOKUMENTU LUB PLIKU TEKSTOWEGO).

DZIĘKI TYM INFORMACJOM BĘDZIEMY MOGLI DOBRAĆ WŁAŚCIWĄ TECHNOLOGIĘ I PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWU OFERTĘ CENOWĄ.