Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na chwilę obecną wykonujemy tylko serwis i drobne naprawy.

imag021

Każde gospodarstwo domowe generuje ścieki socjalno-bytowe pochodzące z kuchni, łazienek i toalet, które ze względów sanitarnych powinny zostać oczyszczone.

Wszędzie tam, gdzie nie istnieje połączenie z systemem kanalizacji, przepisy sanitarne regulujące zdrowie publiczne nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba).

W odpowiedzi na oczekiwania klientów Techneau proponuje całą gamę oczyszczalni i rozwiązań do podczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Wybór systemu drenażu zależy od warunków gruntowo-wodnych podłoża, w którym będzie zainstalowany.

Najistotniejsze są:
przepuszczalność i występowanie wód gruntowych.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, typu EKO-BIO

Najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-BIO . Starannie przemyślany, zaprojektowany i wykonany bez kompromisów. Oczyszczalnie EKO-BIO, w pełni spełniają przepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi… Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a nawet wymagania prawa przekraczają oferując rewelacyjną jakość oczyszczonej wody.

Można ją odprowadzać bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych lub na przykład, po prostu, podlewać ogród.

 

Oczyszczalnie typu EKO-BIO polecamy szczególnie stosować, gdy:

 • brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub podłączenie takie jest nieopłacalne,
 • brak miejsca na zastosowanie metody tradycyjnej z użyciem drenażu rozsączającego (biologiczne oczyszczalnie typu EKO-ODR),
 • nie można zastosować metody tradycyjnej (biologiczne oczyszczalnie typu EKO-ODR) ze względu na wyjątkowo trudne warunki terenowe, bardzo niską przepuszczalność gruntu lub nietypową wodonośność gruntów),
 • istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody: ciek wodny, rzeka, rów melioracyjny itp.
 • ścieki są okresowo bardziej obciążone zanieczyszczeniami (zakłady przetwórstwa spożywczego, ośrodki wypoczynkowe, bary, restauracje, hotele).

Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO są całkowicie bezpieczne dla środowiska, w trakcie ich używania do otoczenia nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

 • Spełniają wszystkie wymogi prawa w zakresie jakości wody wypływającej z oczyszczalni (ścieki oczyszczone w oczyszczalni biologicznej EKO-BIO „zamieniają” się w wodę w II klasie czystości).
 • Oczyszczalnie biologiczne można montować w trudnych warunkach gruntowych – np. pod ciągami komunikacyjnymi, w miarę rosnących potrzeb rozbudowywać lub przenosić.
 • Użycie  oczyszczalni biologicznych EKO-BIO, to jedna z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie inwestycji, której koszt zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.
 • Produkty firmy EKO-BIO posiadają długą, dziesięcioletnią gwarancję producenta, przez co użytkownik zyskuje pewność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania

imag020

 1. Komora denitryfikacji – tu odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków.
 2. Komora nitryfikacji – ścieki „podczyszczone” w komorze nitryfikacji, są tu dalej oczyszczane w procesie tlenowym.
 3. Komora osadu wtórnego – do której trafia oczyszczona woda.
 4. Sterownik i kompresor dozowania powietrza – odpowiada za dostarczenie do oczyszczalni odpowiednich dawek tlenu, w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.
 5. System napowietrzania złoża aktywnego – dyfuzory uwalniają dozowane powietrze w sposób optymalny dla procesu oczyszczania ścieków.
 6. Złoże aktywne – specjalne kształtki, na których namnażają się bakterie, oczyszczające ścieki w procesie tlenowym.
 7. System zawrotu osadu wtórnego – dzięki niemu osad, który należy wybierać z oczyszczalni gromadzi się tylko w komorze denitryfikacji – pierwszej.

Niebieskie strzałki pokazują kierunek przemieszczania się ścieków/wody w oczyszczalni, czerwona obrazuje kierunek dozowania tlenu.

Wyboru właściwego modelu możecie Państwo dokonać sami. Wystarczy wiedzieć, że:

 • oczyszczalnia EKO-BIO 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników,
 • oczyszczalnia EKO-BIO 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników,
 • oczyszczalnia EKO-BIO 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 użytkowników.