Od 2006r oferujemy klientom usługi i serwis w zakresie nawadniania.

Co nam daje automatyczne nawadnianie?

  • oszczędność czasu
  • oszczędność wody
  • systematyczność nawadniania
  • nawadnianie w odpowiednim dla tej czynności czasie
  • podwyższenie odporności roślin na suszę
  • podwyższenie odporności roślin na choroby grzybowe
  • eliminacja tzw. efektu soczewkowego (oparzenia roślin)
  • łatwość obsługi i konserwacji

Piękny i zielony ogród nie musi być tylko marzeniem.

Jednak aby Twój ogród promieniował piękną zielenią potrzebna jest woda, a w gorących letnich miesiącach bardzo dużo wody. Aby zaspokoić zapotrzebowanie Twojego ogrodu w życiodajną wodę najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie automatycznego systemu nawadniania. Systemy nawadniania pozwalają całkowicie zautomatyzować proces podlewania terenów zieleni i zapomnieć o tym obowiązku.

Profesjonalny system nawadniania raz ustawiony działa przez cały sezon, sam steruje dostępem wody do poszczególnych części ogrodu. Sterowniki są zasilane prądem zmiennym lub stałym z baterii, która wystarcza na cały sezon. Sterowniki mogą mieć różny stopień skomplikowania – od działającego na zasadzie minutnika do skomplikowanego, małego komputera, sterującego pracą kilku podsystemów jednocześnie. Do dyspozycji mamy również filtry usuwające z wody zanieczyszczenia w postaci rdzy lub piasku oraz specjalne rozdzielniki wody, działające zgodnie z wytycznymi sterownika i pozwalające na zbudowanie skomplikowanego systemu nawadniającego, który składa się z kilku podsystemów, co zazwyczaj jest dyktowane małym ciśnieniem wody, jej niskim przepływem, bądź dużym areałem przeznaczonym do nawodnienia.

Czysty trawnik!

Podczas prac zapewniamy bezpieczeństwo już istniejących zasadzeń i trawników oraz czystość na terenie objętym pracami. Posiadamy narzędzia do precyzyjnego wycinania trawy. Podczas pracy pozostały teren osłonięty jest folią ochronną a po zakończeniu prac wycięta trawa wraca na miejsce. Każdy system nawadniania poprzedzony jest obmiarem i przygotowuje się projekt wstępny.

  hunter