Instalacje c.o., kotłownie i kotły centralnego ogrzewania klasy 5

-

Instalacje pompowe w układzie zamkniętym z zbiornikiem przeponowym  

W odróżnieniu do systemu otwartego, system zamknięty jest szczelnie oddzielony od atmosfery. Zapewnia to większą trwałość instalacji i brak konieczności częstego uzupełniania wody w zładzie. Przyrost objętości wody związany ze wzrostem jej temperatury przejmowany jest przez naczynie przeponowe ciśnieniowe, zamocowane na powrocie do kotła. We wszystkich punktach instalacji panuje nadciśnienie, dlatego instalacja systemu zamkniętego może mieć niekonwencjonalne rozwiązania.

NATURA COMPACT - .REV

kocioł klasy 5

Flagowy palnik z obrotowym paleniskiem, pozwalający na najbardziej efektywne spalanie peletu oraz wymiennik o najwyższej sprawności energetycznej, dają efekt w postaci najlepszego kotła w swojej klasie.

Wymiennik podzielony jest na cztery części kanałowe wodne w położeniu poziomym, dwa kanały dopalające ceramiczne oraz kanał wylotowy płomiennicowy. Całość konstrukcji jest w 70% gięta oraz profilowana bez użycia połączeń spawanych.

Kocioł dostosowany jest do połączenia z każdym typem instalacji – CO-CWU, Pompy podłogowej, mieszacza, pompy cyrkulacyjnej w instalacjach typu otwartego lub opcjonalnie zamkniętego.

ZAWÓR CZTERODROGOWY – MIESZAJĄCY

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych,

  • Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem powracającym z systemu grzewczego,
  • Pozwalają na mieszanie czynników w stałej proporcji lub po zainstalowaniu napędu elektrycznego mogą stanowić element automatycznej, płynnej regulacji.

Zaletą takiego rozwiązania jest ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową, co zapobiega jego przedwczesnemu zużyciu. Ponadto w celu oszczędnego wykorzystania paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymywanie komory spalania i kanałów konwekcyjnych w czystości.