Kotły centralnego ogrzewania

- kotłownie

Instalacje pompowe w układzie zamkniętym z zbiornikiem przeponowym  

W odróżnieniu do systemu otwartego, system zamknięty jest szczelnie oddzielony od atmosfery. Zapewnia to większą trwałość instalacji i brak konieczności częstego uzupełniania wody w zładzie. Przyrost objętości wody związany ze wzrostem jej temperatury przejmowany jest przez naczynie przeponowe ciśnieniowe, zamocowane na powrocie do kotła. We wszystkich punktach instalacji panuje nadciśnienie, dlatego instalacja systemu zamkniętego może mieć niekonwencjonalne rozwiązania.

ogrzewanie

Uprawnienia Adam Sokołowski – Sieci i instalacje cieplne.

Kwalifikacje do montażu kotłów i urządzeń pomocniczych:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wod

OBSŁUGA, KONSERWACJA, REMONTY I PRACE MONTAŻOWE

zawor

ZAWÓR CZTERODROGOWY – MIESZAJĄCY

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych,

  • Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem powracającym z systemu grzewczego,
  • Pozwalają na mieszanie czynników w stałej proporcji lub po zainstalowaniu napędu elektrycznego mogą stanowić element automatycznej, płynnej regulacji.

Zaletą takiego rozwiązania jest ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową, co zapobiega jego przedwczesnemu zużyciu. Ponadto w celu oszczędnego wykorzystania paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymywanie komory spalania i kanałów konwekcyjnych w czystości.