Drenaż odwadniający

O zastosowaniu drenażu budynku najlepiej pomyśleć przed rozpoczęciem budowy. Układanie go na etapie wykonywania fundamentów jest o wiele prostsze i tańsze niż instalowanie go, gdy dom już istnieje. Drenaż będzie konieczny, gdy planujemy budowę domu podpiwniczonego i występują następujące warunki:

  • wysoki poziom wód gruntowych
  • usytuowanie budynku na zboczu lub w pobliżu krawędzi skarpy (woda spływająca zboczem będzie się zatrzymywać na ścianach fundamentowych i zawilgacać je)
  • grunty słabo przepuszczalne takie jak gliny, piaski gliniaste (wody opadowe będą przesączać się przez warstwy naruszone w czasie wykonywania wykopu, w pobliże ścian fundamentowych budynku)

Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto wykonać drenaż nawet gdy zamierzamy budować dom bez piwnicy – woda działa destruktywnie na fundamenty a izolacja przeciwwilgociowa może okazać się nieskuteczna. Ponadto drenaż stosujemy zawsze, gdy w istniejącym budynku zaobserwujemy wilgoć w piwnicach.

Odprowadzanie wodzy z rynien

Wodę opadową z dachu można odprowadzać  :

  • do studni chłonnej na działce pod warunkiem występowania warstw przepuszczalnych. Taka studnia umożliwia odprowadzenie deszczówki w głąb gruntu.
  • do kanalizacji zbiorczej, lecz tylko wówczas, gdy jest użytkowana jako ogólnospławna (czyli odbiera też wody z opadów burzowych), a nie wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze. Na takie odprowadzanie wód deszczowych trzeba uzyskać zgodę przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
  • do rowu melioracyjnego – za zgodą lokalnych władz (wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę wodną).

Woda deszczowa może być też gromadzona w zbiorniku, a następnie używana do różnych celów – na przykład do nawadniania ogrodu, w tym przypadku konieczny jest montaż systemu filtrów, pomp i zabezpieczeń przed brakiem wody opadowej.